Beauty Assistant
Media24
Johannesburg, Gauteng
Permanent
Apply
Posted 09 September 2019

Job Details

Job Description

BEAUTY ASSISTANT

YOU/DRUM/MOVE!/HUISGENOOT, Johannesburg

 

Would you rather spend the last of your money on a new contouring makeup kit than groceries? Are you the type of person who always carries at least five different shades of lipstick in your handbag? Do you know your co-washing from your hot oil treatments? If you live and breathe all things beauty, then we’d love to meet you!

 

YOU/DRUM/MOVE!/HUISGENOOT magazines has a vacancy for a beauty assistant in our Johannesburg offices. The successful candidate will work with our beauty editor to create stunning and informative beauty features for our print and digital platforms. 

 

Given the employment equity policy of Media24, preference will be given to suitable candidates from the designated groups.

 

WHAT WILL BE EXPECTED FROM YOU:

 • Your main responsibility will be to assist the beauty editor in a range of administrative and editorial tasks, from doing research on the newest trends to sourcing and testing beauty products.
 • The editor will also need your assistance on shoots by helping her book models and photographers, scout locations and source products, and making sure that everything runs smoothly during the shoot.
 • You’ll also be expected to attend beauty launches and functions, where you’ll represent the brand and learn of new trends and developments in the field.

 

WHO WE’RE LOOKING FOR:

 • First off, you must have a passion for all things beauty-related, from makeup to skincare and hair. We’re looking for someone who has their finger on the pulse of what’s hot, both locally and internationally.
 • You must have an outstanding work ethic and the ability to work according to strict deadlines.
 • We’re looking for someone who has drive and determination. Someone who is eager to learn, grow and develop their career.
 • This job also requires you to think on your feet, be a problem-solver and a multi-tasker.

 

WHY WOULD YOU WANT TO WORK FOR US?

 • You’ll never be bored! This isn’t the type of assistant position where you just get coffee and tidy the beauty closet. It’s very hands-on and you’ll be expected to learn the ropes quickly so that you can stand in for the beauty editor when the need arises.
 • You’ll be part of the larger lifestyle team (and we’re a fun and supportive bunch), but you’ll also work very closely with the beauty editor, which will help you to quickly learn and develop as a beauty writer.
 • We publish beauty features on a weekly basis, which will allow you to swiftly build up a portfolio.
 • You get to attend launches, which are always fun and glam.

 

WHAT YOU NEED:

 • Grade 12 (diploma or degree in media studies, English, somatology or make-up artistry will be advantageous)
 • Able to write fluently in English (experience writing content for a print or digital publication will be advantageous).
 • Computer literacy with a good working knowledge of Microsoft Word is essential.
 • Having a driver’s licence will be advantageous.

 

 

THE CLOSING DATE FOR APPLICATIONS IS 27 SEPTEMBER.

 

SKOONHEIDSASSISTENT

YOU/DRUM/MOVE!/HUISGENOOT, Johannesburg

 

Sou jy jou laaste sente op ’n nuwe grimeerstel in plaas van kruideniersware uitgee? Is jy die soort mens wat altyd minstens vyf verskillende skakerings lipstiffie in jou handsak saamdra? Ken jy die verskil tussen opknapwas en warmoliebehandelings? As jy heeltemal behep is met alles wat met skoonheid te doen het, wil ons graag van jou hoor!

 

YOU/DRUM/MOVE!/HUISGENOOT het ’n vakante pos vir ’n skoonheidsassistent in ons kantoor in Johannesburg. Die suksesvolle kandidaat sal saam met die skoonheidsredakteur werk om pragtige en insiggewende artikels vir dié afdeling vir ons gedrukte- en digitale platforms te skep.

 

Kragtens Media24 se diensbillikheidsbeleid sal voorkeur gegee word aan geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

 

WAT VAN JOU VERWAG WORD:

 • Jou belangrikste verantwoordelikheid is om die skoonheidsredakteur by te staan met ’n verskeidenheid van administratiewe en redaksionele take, van navorsing oor die nuutste neigings tot nuwe skoonheidsprodukte beproef.
 • Die redakteur sal jou hulp benodig tydens fotosessies, byvoorbeeld om modelle en fotograwe te bespreek, plekke vir fotosessies te soek, produkte te verkry en seker te maak alles verloop glad tydens die fotosessie.
 • Daar word ook van jou verwag om skoonheidsbekendstellings en -geleenthede by te woon, waar jy die handelsnaam sal verteenwoordig en oor nuwe neigings en ontwikkelings in die bedryf sal leer.

 

WAARVOOR ONS SOEK:

 • ’n Passie vir alles skoonheidsverwant, van grimering tot vel- en haarsorg, is noodsaaklik. Ons soek iemand wat hul vingers op die pols het van wat gewild, plaaslik sowel as internasionaal, is.
 • Uitstekende werksetiek en die vermoë om volgens streng spertye te werk.
 • Ons soek iemand met deursettingsvermoë en vasberadenheid, wat gretig is om te leer, groei en hul loopbaan te ontwikkel.
 • Die werk vereis dat jy op jou voete dink, ’n probleemoplosser is en verskeie take kan hanteer.

 

HOEKOM VIR ONS WERK?

 • Jy sal nooit verveeld wees nie! Dit is nie die soort assistentspos waar jy net koffie aandra en die skoonheidskas regpak nie. Jy sal baie betrek word, en ons verwag dat jy vinnig leer sodat jy vir die skoonheidsredakteur kan instaan indien nodig.
 • Jy sal deel wees van die groter leefstylspan (en ons is ’n prettige, ondersteunende groep), maar jy sal ook nou werk saam met die skoonheidsredakteur, wat jou sal help om vinnig te leer en as skoonheidskrywer te ontwikkel.
 • Ons publiseer weekliks skoonheidsartikels, wat jou in staat sal stel om vinnig ’n portefeulje op te bou.
 • Jy kry die geleentheid om bekendstellings by te woon, wat altyd pret en glansryk is.

 

WAT JY BENODIG:

 • 12 (diploma of graad in mediastudie, Engels, somatologie of grimeerkuns sal voordelig wees)
 • Moet in staat wees om vlot in Engels te skryf (ervaring met inhoud skryf vir ’n gedrukte of digitale publikasie sal voordelig wees).
 • Rekenaarvaardigheid met ’n goeie begrip van Microsoft Word is noodsaaklik.
 • ’n Rybewys sal voordelig wees.

 

 

DIE SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE IS 27 SEPTEMBER