Subredakteur (Nagkantoor)
Media24
Bloemfontein, Free State
Permanent
Apply
Posted 05 November 2019 - Closing Date 19 November 2019

Job Details

Job Description

Media24 Nuus het ‘n vakature vir ’n subredakteur in die nagkantoor by Volksblad in Bloemfontein. Die werk behels grootliks bladuitlegwerk en tipografiese versorging, maar taalvaardigheid en ’n nuus-agtergrond is belangrik.

 

Pligte behels onder meer:

 • Die uitleg van nuusblaaie.
 • Versorging en redigering van Afrikaanse nuusberigte
 • Skryf van opskrifte vir berigte en artikels.
 • Proeflees van blaaie.
 • Die gebruik van grafiese en ander elemente in die uitleg van blaaie.

 

 

Die suksesvolle kandidaat moet aan die volgende kriteria voldoen:

 • Toepaslike kwalifikasies.
 • Puik bladuitlegvermoëns, verkieslik met ervaring in ‘n redaksionele  produksie-omgewing.
 • Toepaslike joernalistieke ervaring.
 • ‘n Aanvoeling vir en belangstelling in nuus en aktuele sake.
 • Ingeligtheid oor moderne tipografiese tendense vir uitleg van nuusblaaie.
 • Tegniese vaardigheid om bladuitlegwerk onder druk teen spertyd te kan afhandel. 
 • Moet eie inisiatief aan die dag kan lê, maar ook saamwerk in ‘n span;
 • Moet bereid wees om van tyd tot tyd oor naweke te werk.