News Reporter/Journalist- Son PE
Media24
Port Elizabeth, Eastern Cape
Permanent
Apply
Posted 01 August 2018 - Closing Date 15 August 2018

Job Details

Job DescriptionNews Reporter/ Nuusverslaggewer:

SON (Port Elizabeth)

                                         

Son het ‘n vakature vir ‘n ervare nuusverslaggewer in sy Port Elizabeth kantoor. Die persoon rapporteer aan die nuusredakteur.

 

 Verantwoordelikhede sluit die volgende in:

 • Insamel en skryf van nuus- en ander berigte
 • Skryf van in-diepte en ondersoekende artikels
 • Opbou van uitgebreide kontakte in die gemeenskappe in die koerant  se verspreidingsgebied.
 • Algemene skakeling met publiek en nuusmakers
 • Uitbrei van korrespondentenetwerk
 • Vertaal van nuusstories

 

Vereistes

 

 • Matriek of gelykwaardige kwalifikasie
 • Diploma of graad in Joernalistiek
 • Die geskikte kandidaat is ’n opgeleide joernalis met ’n besondere belangstelling in nuus en die wêreld rondom hom/haar.
 • Die suksesvolle kandidaat moet oor ’n sterk nuussin beskik.
 • Daarby is hy/sy selfgemotiveer en doelgerig, toon inisiatief en kan onafhanklik optree.
 • Sub- en vertaalvaardighede sal ‘n pluspunt wees.
 • ‘n Geldige rybewys is ‘n vereiste.
 • Moet oor ten minste vier jaar ondervinding in ‘n nuuskantoor beskik
 • Ervaring van hofverslaggewing sal voordelig wees

 

       Bevoegdhede vereis 

 • Moet stres kan verwerk
 • ‘n Gevestigde kontaktebasis
 • Goeie skryfvaardighede in Afrikaans
 • Kennis en begrip van die teikenmark
 • Ingesteldheid op gehalte
 • Goeie besluitneemvermoëns
 • Goeie beplan- en organiseervaardighede
 • Inisiatief
 • Lesersgerigtheid
 • Onderhandelingsvaardighede
 • Kan onderskei tussen ‘n storie vir ‘n Sondagkoerant en vir ‘n dagblad
Son
has a vacancy for an experienced news reporter in its Port Elizabeth office.  He/she will report to the news editor.

 

His/her responsibilities include:

 • Reporting and writing articles on news events
 • Building of extensive contacts in the communities in Son’s distribution area.
 • Networking with the public and personalities.

 

 

Requirements:

·         Matric or equivalent qualification

·         Diploma or degree in journalism

·         The ideal candidate is a trained journalist with a particular interest in news. 

·         The candidate has a good news sense, is self-motivated, shows initiative and can work independently.

·         The ability to edit count in his/her favour.

·         A valid driver’s licence is a prerequisite.

·         Should have at least three years experience in a newsroom

·         Experience of court reporting would be an advantage

Competencies required:

 • Stress tolerance
 • A well-established contact base
 • Well-developed Afrikaans writing skills
 • Knowing and understanding the of target market
 • Quality oriented
 • Good decision-making abilities
 • Good planning and organisational skills
 • Ability to initiate action
 • Reader focus
 • Negotiation skills
 • The ability to differentiate between an article for a Sunday newspaper and a daily.

Closing Date:  15 August 2018