Journalist- Paarl Post
Media24
Paarl, Western Cape
Permanent
Apply
Posted 08 November 2019 - Closing Date 30 November 2019

Job Details

Job Description


Paarl Post, proud source of news and information in the Boland region, has an exciting opportunity for an enthusiastic journalist in its Paarl office. The successful candidate will be required to produce relevant, compelling and factually correct news and feature content for the weekly publication as well as its online web- and mobisites.

Key Responsibilities:

 • Investigate and research articles
 • Write quality news and feature articles, adhering to strict deadlines
 • Create target-market-specific articles
 • Generate feature ideas
 • Adhere to the quality , style and content standards as laid out and required by the particular publication
 • Comply with the requirements of the South African Press Code
 • May be required to assist and support freelance staff and junior permanent staff
 • Proofreading of articles
 • Generate and liaise with a network of contacts to assist with research or completion of articles/features
 • May be required to complete layout and other production related tasks, take photographs and produce content for online and other platforms

 

Skills and Competencies

 • Able to write fluently in Afrikaans and English
 • Creativity
 • Able to work under extreme pressure and to strict deadlines
 • Good time management and the ability to multi-task effectively and follow through
 • Sound news judgment
 • Detail and quality orientation
 • Good people skills
 • Good decision making abilities
 • Persistence/results orientation
 • Questioning and listening skills
 • The ability to work independently
 • Resilience and initiative

 

Requirements:

 • Diploma or degree in Journalism, Languages or Media Studies
 • Experience writing for a newspaper or magazine
 • Good general knowledge of particular target market of the publication
 • Knowledge of topical issues and current affairs
 • Valid driver’s license
 • Proficient in relevant computer software packages and application
 • Passion for media, knowledge of current affairs
Closing date: 31 October 2019


Paarl Post, trotse bron van nuus en inligting in die Boland area, bied ‘n opwindende geleentheid in hul kantoor in Worcester vir ‘n geesdriftige joernalis. Die suksesvolle kandidaat moet van uitstekendende skryfvermoë in Afrikaans en Engels beskik en sal verwag word om relevante, gebiedende en feitelik korrekte nuusberigte en artikels te skryf vir die weeklikse publikasie Paarl Post.

Hoof Verantwoordelikhede:

 • Ondersoek en navorsing oor inhoud vir nuusberigte en/of artikels
 • Skryf gehalte nuusberigte en artikels teen streng spertye
 • Skep van artikels wat gerig is op die teikenmark
 • Ontwikkel idees vir artikels
 • By die inhoudstandaarde, gehalte en styl bly soos deur die publikasie uiteengesit
 • Voldoen aan die voorskrifte van die Suid-Afrikaanse Perskode
 • Kan gevra word om vryskutpersoneel en junior vastepersoneel by te staan
 • Proeflees van artikels
 • Skep van en skakel met ‘n netwerk kontakte vir hulp met navorsing vir berigte/artikels
 • Kan gevra word om bladuitleg en ander produksieverwante take te doen, foto’s te neem en inhoud vir aanlyn- en ander media te skep

Vaardighede benodig:

 • Vlot skryf in die tale benodig deur die publikasie
 • Kreatiwiteit
 • Werk onder uiterste druk en by streng spertye bly
 • Goeie tydsbestuur en die vermoë om aandag aan verskeie gebeure te skenk
 • Goeie nuussin
 • Fokus op besonderhede en gehalte
 • Goeie menseverhoudings
 • Goeie besluitnemingsvermoëns
 • Deursettingsvermoëns
 • Luister- en bevraagtekensvermoëns
 • Kan onafhanklik werk
 • Inisiatief

Vereistes:

 • Diploma of graad in Joernalistiek, Tale of Mediastudies
 • Ervaring in skryf vir ‘n koerant of tydskrif
 • Goeie algemene kennis en kennis van die publikasie se teikenmark
 • Plaaslike kennis en kennis oor sake van die dag
 • Geldige rybewys
 • Relevante rekenaarvaardighede
 • ‘n Passie vir media, kennis en sake van die dag.