Senior Joernalis Beeld Spesiale Projekte
Media24
Johannesburg, Gauteng
Permanent
Apply
Posted 10 September 2019 - Closing Date 20 September 2019

Job Details

Job Description


Pligte behels onder meer die volgende:

  • Skep ad hoc-bylaes en fokusblaaie vir Beeld en hanteer basiese kantooradministrasie.
  • Woon 'n weeklikse vergadering met advertensieverteenwoordigers by om fokusse en bylaes te beplan.
  • Beplan inhoud vir bylaes, reël bydraes deur ingeligtes of kliënte, vertaal kopie, redigeer kopie, skryf berigte, neem foto's; kry foto's .
  • Ontwerp die bylae in 'n unieke styl; doen die bladuitleg; proeflees blaaie.
  • Skakel met kliënte om blaaie goedgekeur te kry voor saktyd; bring veranderinge aan waar nodig in oorleg met kliënte.
  • Reël kompetisies; plaas materiaal op sosiale media soos ooreengekom met die kliënt.
  • Stel Rapport se Eiendomme & Veilings-blad saam en doen die bladuitleg daarvan.
  • Sorg dat advertensieverteenwoordigers en kliënte spertye nakom.
  • Gaan sien kliënte saam met advertensieverteenwoordigers om advertensie-artikels aan hulle te verkoop.

 

Die suskesvolle kandidaat moet aan die volgende kriterea voldoen:

-Beskik oor ervaring in bladopmaak (verkieslik in Eidos) en beskikbaar wees vir verdere opleiding daarin.

-Toepaslike joernalistieke ervaring, verkieslik met promosiekopie.

- Goeie taalvaardigheid en ervaring in subwerk en taalversoringing.

- Moet doeltreffend onder druk kan werk en soms ongereelde ure.

-Moet oor ‘n rybewys beskik.

-‘n Graad of soorgelyke kwalifikasie in joernalistiek, kommunikasie of verwante disspline word aanbeveel.

-Toepaslike ervaring van vyf tot sewe jaar word aanbeveel.

 

In ruil vir die suksesvolle kandidaat se dienste bied die maatskappy 'n mededingende vergoedingspakket en lidmaatskap van die aftree- en siekefonds aan persone wat daarvoor kwalifiseer.