Subredakteur in nagkantoor
Media24
Bloemfontein, Free State
Permanent
Apply
Posted 12 August 2019 - Closing Date 23 August 2019

Job Details

Job Description

Media24 Nuus het ‘n vakature vir ’n subredakteur in die nagkantoor by Volksblad in Bloemfontein. Die werk behels grootliks bladuitlegwerk en tipografiese versorging, maar taalvaardigheid en ’n nuus-agtergrond is belangrik.

 

Pligte behels onder meer:

 • Die uitleg van nuusblaaie.
 • Versorging en redigering van Afrikaanse nuusberigte
 • Skryf van opskrifte vir berigte en artikels.
 • Proeflees van blaaie.
 • Die gebruik van grafiese en ander elemente in die uitleg van blaaie.

 

 Die suksesvolle kandidaat moet aan die volgende kriteria voldoen:

 • Toepaslike kwalifikasies.
 • Puik bladuitlegvermoëns, verkieslik met ervaring in ‘n redaksionele  produksie-omgewing.
 • Toepaslike joernalistieke ervaring.
 • ‘n Aanvoeling vir en belangstelling in nuus en aktuele sake.
 • Ingeligtheid oor moderne tipografiese tendense vir uitleg van nuusblaaie.
 • Tegniese vaardigheid om bladuitlegwerk onder druk teen spertyd te kan afhandel.
 • Moet eie inisiatief aan die dag kan lê, maar ook saamwerk in ‘n span;
 • Moet bereid wees om van tyd tot tyd oor naweke te werk.

In ruil vir die suksesvolle kandidaat se dienste bied die maatskappy ʼn mededingende vergoedingspakket, asook lidmaatskap van die aftree- en mediese fonds vir persone wat daarvoor kwalifiseer.

SLUITINGSDATUM:   23 Augustus 2019

Indien geen terugvoer teen 30 September 2019 ontvang is nie, moet aanvaar word dat u aansoek onsuksesvol was.  Die maatskappy behou die reg voor om nie die pos te vul nie.