Head Of Content
Media24
Cape Town, Western Cape
Permanent
Apply
Posted 09 September 2020

Job Details

Job Description

Media24 Lifestyle channel seeks to appoint a head of content to oversee local productions and productions from the rest of the African continent for a new Pan-African TV lifestyle channel.

 

This successful candidate

will be based in Cape Town or Johannesburg
will report to the channel head
 

Minimum requirements

Experience in commissioning of content
At least 5 years hands-on experience in a senior managerial position in the film and TV industry.
A business degree or degree in TV, media, scriptwriting, drama, music or elsewhere in the humanities.
Fluency in English. An African language could be beneficial.
Exceptional knowledge of local and international TV content.
A comprehensive understanding of the entertainment and television industry as well as insights in the target market.
Experience managing suppliers regarding budgets and editorial standards.
Ability to manage
 

Skills and Competencies

 

•       Exceptional organizational skills       

•       Innovative thinkingnd value others

•       Knowledge and understanding of Synergy and Macro Scheduling will be an advantage

•       Experience in supervising and managing staff

 

 

Key Responsibilities

 

Develop and implement programme planning and scheduling strategies
Monitor ratings
Monitor competitive programming and marketplace trends
Maintain updated inventory lists
Manage the commissioning process for channel content
 

About Us

Media24 is Africa's leading publishing group and offers information and entertainment 24 hours a day. The group has interests in newspapers, magazines, internet businesses, book publishing, printing plants and distribution companies. Many of these publications and businesses are award-winning leaders in their respective fields. Media24 also has many international and local sister companies in the media industry through its holding company, Naspers.

Closing date for applications: 15 September 2020

 

Media24 Leefstylkanaal is op soek na ’n inhoudshoof om toesig te hou oor plaaslike produksies en produksies uit die res van die Afrika-vasteland vir ’n nuwe Pan-Afrika-TV-leefstylkanaal.

 

Die suksesvolle kandidaat sal

-       in Kaapstad of Johannesburg gebaseer wees

-       aan die kanaalhoof rapporteer

 

Minimum vereistes

Minstens 5 jaar ondervinding in ’n senior bestuurposisie in die film- en TV-bedryf.
’n Besigheidsgraad of ’n graad in TV, media, draaiboekskryf, drama, musiek of elders in die geesteswetenskappe.
Vlot in Engels. ’n Afrika-taal kan voordelig wees.
Uitsonderlike kennis van plaaslike en internasionale TV-inhoud.
’n Omvattende begrip van die vermaak- en TV-bedryf sowel as insig in die teikenmark.
Ervaring van die bestuur van verskaffers rakende begrotings en redaksionele standaarde.
Vermoë om produksiemaatskappye te bestuur.
Regs- en finansiële kennis en ervaring.
Rekenaargeletterd (Excel is ononderhandelbaar en so ook Word en PowerPoint).
Kennis van Synergy/Create Control is ’n voordeel vir die laai van kontrakte.
 

Vaardighede en vermoëns

Ervaring van opdrag gee vir inhoud
Buitengewone organisatoriese vermoëns
Dink innoverend
Tree pro-aktief op
Uitstekend met probleemoplossing
Uitstekend met interpersoonlike verhoudings en kommunikasie
Kan onder druk werk en spertye haal
Goed met koördinasie
Gee aandag aan detail
Hou nooit op om kennis uit te brei nie
Energiek en vol dryfkrag
Boesem vertroue in en skat ander na waarde
Begrip van Synergy en Macro Scheduling kan voordelig wees
Ervaring van personeelbestuur
 

Sleutel-verantwoordelikhede

Ontwikkel en implementeer programbeplanning en skeduleringstrategieë
Monitor kyksyfers
Monitor mededingende programmering en ontwikkelings in die mark
Hou inventarislyste op datum
Bestuur die opdraggewende proses vir die kanaal se inhoud
 

Oor ons

Media24 is Afrika se toonaangewende uitgewersgroep en bied 24 uur per dag inligting en vermaak. Die groep het belange in koerante, tydskrifte, internetbesighede, uitgewerye, drukperse en verspreidingsmaatskappye. Baie van dié publikasies en besighede is bekroonde leiers op hul onderskeie terreine. Media24 het ook talle internasionale en plaaslike sustersmaatskappye in die mediabedryf deur sy beheermaatskappy, Naspers.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 September 2020