Junior Sub-Editor
Media24
Cape Town, Western Cape
Permanent
Apply
Posted 08 January 2019

Job Details

Job Description

Son and Son op Sondag have a vacancy for a full-time junior Afrikaans subeditor in their Cape Town offices. The successful candidate will mainly be responsible for text editing, checking the accuracy of facts and language as well as translating copy from English into Afrikaans and rewriting copy.

Key responsibilities:

Edit copy, demonstrating sufficient knowledge to cut copy in such a way that it makes sense
Check for accuracy of facts and correct spelling
Write headlines that are enticing as well as factually correct
Rewrite stories in line with Son’s style in cooperation with relevant journalists where necessary

Translate copy from English into Afrikaans in line with Son’s style and ensuring that it is factually correct

Skills and competencies:

Good writing and other communication skills in Afrikaans

Excellent attention to detail
Ability to work under pressure and meet strict deadlines
Ability to work independently, as member of a team and with colleagues from other departments
Knowledge and understanding of the target market

Requirements:

Relevant diploma/degree, preferably in languages
Knowledge of and interest in current affairs and strong news sense
Excellent general knowledge
Must be prepared to work long and irregular hours, including public holidays and weekends

 
The closing date is 18 January 2019.
If you have not received feedback by 31 January 2019, you can regard your application as unsuccessful.

Given the employment equity policy of Media24, preference will be given to suitable candidates from the designated groups.


Son en Son op Sondag
het ’n vakature vir ’n junior taalsub/ vertaler in hul kantore in Kaapstad. Die suksesvolle aansoeker sal hoofsaaklik verantwoordelik wees vir die feitekontrolering en taalversorging van kopié, die herskryf van berigte, asook die vertaling van kopié uit Engels in Afrikaans.


Vernaamste verantwoordelikhede:


Redigeer berigte of artikels só dat dit steeds akkuraat is en sin maak

Kontroleer die akkuraatheid van feite en spelling
Skryf treffende opskrifte

Herskryf artikels in Son-styl en in samewerking met die betrokke joernaliste waar nodig

Vertaal teks uit Engels in Afrikaans in ooreenstemming met Son se styl en verseker dit is feitelik korrek

 

Bevoegdhede en vaardighede vereis:


Goeie skryf- en ander kommunikasievaardighede in Afrikaans

Sterk ingesteldheid op akkuraatheid

Vermoë om onder druk te werk en streng spertye te haal
Vermoë om selfstandig te werk, as lid van ’n span en saam met kollegas van ander afdelings

Kennis en begrip van die teikenmark

Vereistes:


Tersaaklike diploma of graad, verkieslik in tale

’n Besonderse belangstelling in nuus en sake van die dag

Uitstekende algemene kennis

Moet bereid wees om lang en ongereelde ure te werk, insluitend openbare vakansiedae en naweke

 

In ruil vir die suksesvolle kandidaat se dienste bied die maatskappy ʼn mededingende vergoedingspakket.

 

Die sluitingsdatum is 18 Januarie 2019.

Indien u teen 31 Januarie 2019 nog nie terugvoer ontvang het nie, kan u u aansoek as onsuksesvol beskou.

Ingevolge Media24 se diensbillikheidsbeleid sal voorkeur aan kandidate uit die aangewese groepe gegee word.